به انتقادات و پیشنهادات خوش آمدید, این سامانه به شما امکان می دهد پرسشهای خود را طرح نموده و در کوتاهترین زمان ، پاسخ خود را دریافت نمایید.

پرسش های اخیر بدون پاسخ برگزیده

0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید جوئن 21, 2015 در پیشنهاد بوسیله verity (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید ژانویه 6, 2015 در چیزای کوچیک بوسیله rastegar-amir3 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید ژانویه 26, 2014 در پیشنهاد بوسیله iran251261 (130 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
پرسید دسامر 4, 2013 در پیشنهاد بوسیله neofight (240 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید اکتبر 30, 2013 در پیشنهاد بوسیله asheykh (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 جواب
پرسید سپتامبر 23, 2013 در پیشنهاد بوسیله dr-b4ne (300 امتیاز)
+1 امتیاز
1 جواب
پرسید سپتامبر 22, 2013 در پیشنهاد بوسیله pcse7en (130 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید آگوست 28, 2013 در چیزای کوچیک بوسیله silver (180 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید آگوست 25, 2013 در پیشنهاد بوسیله admin (3,210 امتیاز)
+1 امتیاز
3 پاسخ
پرسید آگوست 24, 2013 در چیزای کوچیک بوسیله mohammad (280 امتیاز)
+4 امتیاز
1 جواب
پرسید آگوست 23, 2013 در چیزای کوچیک بوسیله adel68 (310 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ
پرسید آگوست 21, 2013 در چیزای کوچیک بوسیله sorena (240 امتیاز)
+1 امتیاز
1 جواب
پرسید آگوست 20, 2013 در انتقاد بوسیله 14alireza (130 امتیاز)
...