به انتقادات و پیشنهادات خوش آمدید, این سامانه به شما امکان می دهد پرسشهای خود را طرح نموده و در کوتاهترین زمان ، پاسخ خود را دریافت نمایید.

آخرین پرسش و پاسخ ها

0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید جوئن 21, 2015 در پیشنهاد بوسیله verity (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید ژانویه 6, 2015 در چیزای کوچیک بوسیله rastegar-amir3 (120 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید ژانویه 26, 2014 در پیشنهاد بوسیله iran251261 (130 امتیاز)
0 امتیاز
1 جواب
0 امتیاز
0 پاسخ
+2 امتیاز
0 پاسخ
پرسید دسامر 4, 2013 در پیشنهاد بوسیله neofight (240 امتیاز)
+1 امتیاز
1 جواب
پاسخ داده شد نوامر 21, 2013 در پیشنهاد بوسیله admin (3,210 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ
پرسید اکتبر 30, 2013 در پیشنهاد بوسیله asheykh (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 جواب
0 امتیاز
1 جواب
پاسخ داده شد سپتامبر 27, 2013 در پیشنهاد بوسیله admin (3,210 امتیاز)
+1 امتیاز
1 جواب
پاسخ داده شد سپتامبر 23, 2013 در پیشنهاد بوسیله admin (3,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 جواب
0 امتیاز
1 جواب
0 امتیاز
1 جواب
پاسخ داده شد سپتامبر 11, 2013 در چیزای کوچیک بوسیله admin (3,210 امتیاز)
برای نتایج بیشتر کلیک کنید: لیست کامل پرسش ها یا برچسب های محبوب.
...